Kérdőív

A kérdőív kitöltésével megtudhatja, hogy megoldás -e Önnek a KapCsolati Fejlesztés.

A kérdőív kiértékelése kizárólag az Ön böngészőjében történik, az oldal nem küld adatokat részünkre. Az eredmény tájékoztató jellegű, bővebb felvilágosítást személyes konzultáció keretében tudunk nyújtani.
Amennyiben szeretne személyes konzultációt, kérjük küldje el a kérdőív eredményeit. Pipálja ki a kiértékelés után található “Továbbítom az eredményt” jelölődobozt, majd adja meg a kért adatokat és kattintson az “Eredmények továbbítása” gombra. Amint megkapjuk az eredményeket, felkeressük Önt a megadott elérhetőségén. Köszönjük érdeklődését!

Kapcsolódás, kapcsolatteremtés

Mennyire jellemzőek a következő állítások gyermekére?

 1. Gyermeke nyitott a közös játékra.
 2. Bármilyen közös tevékenységbe bevonható gyermeke.
 3. Ha szól neki, figyel Önre.
 4. Ha mutat gyermekének valamit, megnézi azt.
 5. Gyermeke keresi Ön vagy mások társaságát.
 6. Gyermeke hívja Önt játszani.
 7. Ha gyermeke valamivel elfoglalja magát egyedül és Ön bekapcsolódna tevékenységébe, vagy bevonná valami másba, akkor könnyedén figyel Önre és tudnak együtt játszani.
 8. Gyermeke inkább tölt időt Önnel, másokkal, minthogy tárgyakkal/magányos, ismétlődő tevékenységekkel foglalatoskodna.
 9. Könnyedén teremt kapcsolatot más gyerekekkel, vannak barátai.
 10. Sokféle játékot kezdeményez gyermeke Önnel és másokkal is.

Kommunikáció

Mennyire jellemzőek a következő állítások gyermekére?

 1. Szavakat használ gyermeke.
 2. Mondatokban beszél gyermeke.
 3. Könnyedén az Ön és mások szemébe néz.
 4. Ha valami érdekeset lát, tapasztal gyermeke, megmutatja Önnek.
 5. Elmeséli, megosztja Önnel, ami történt vele.
 6. Kérdez és válaszol is kérdésekre.
 7. Mutat a mutatóujjával.
 8. Egyéb gesztusokkal is kommunikál. (pl. igen bólintás, nem fejrázás, kérem, gyere, pápá, fel, le)
 9. Változatos, gazdag arckifejezései vannak gyermekének.
 10. Amikor bizonytalan helyzetben érzi magát, keresi az Ön tekintetét, hogy megbizonyosodjon a helyzetről (pl., hogy rendben van-e, biztonságos-e az adott helyzet.

Rugalmasság

Mennyire jellemzőek a következő állítások gyermekére?

 1. Könnyedén abbahagyja gyermeke, amit éppen csinál, ha valamilyen más tevékenység következik.
 2. Könnyedén el lehet indulni gyermekével.
 3. Sokféle ételt megeszik.
 4. Bármilyen ruhát szívesen felvesz.
 5. Ha valami megváltozik a napi rutinban, azt könnyen elfogadja.
 6. Szabadon közlekedhetnek új, a megszokottól eltérő útvonalon.
 7. Közös játék során könnyedén elfogadja az Ön ötleteit, javaslatait gyermeke.
 8. A közös játék során saját ötletekkel áll elő gyermeke.
 9. Változatos játékokat játszik gyermeke.
 10. Szívesen megosztja játékait másokkal.

Játékfejlődés

Mennyire jellemzőek a következő állítások gyermekére?

 1. Változatosan, sokféle játékot játszik Önnel gyermeke.
 2. A játékokkal úgy játszik, ahogy az adott játékkal játszani szokás.
 3. Egyedül is tud játszani játékokkal úgy, ahogy az adott játékkal játszani szokás.
 4. Amikor együtt játszanak gyermekével, Ön azt érzi, hogy könnyedén, interaktív módon, rugalmasan viszonyul Önhöz gyermeke és valóban együtt játszanak.
 5. Gyermeke épít, összerak játékokat (pl. vonatsín, torony).
 6. Játékában leutánozza a mindennapi élet történéseit (terítés, evés, fésülködés, borotválkozás, lefekvés, stb.) vagy ez jellemző volt rá élete egy szakaszában.
 7. Játszik szerepjátékot pl. állatokkal/karakterekkel/babákkal eljátszik eseményeket, történeteket és ezt a játékot egy másik személlyel együtt teszi.
 8. Játékában bármilyen tárgy helyettesíthet egy másik tárgyat (pl. a kocka lehet kisautó).
 9. Egy másik személlyel folytatott, kölcsönös, oda-vissza, mindkét személy ötleteit tartalmazó játékokat következő hosszúságban játssza: életkora X 5 perccel (ha 3 éves, 3X5=15 perc).
 10. Játszik más gyerekekkel.
Kérdőív kiértékelése
Kérjük válaszoljon minden kérdésre.

Eredmény

A megadott válaszok alapján a következő eredmények jöttek létre a különböző kategóriákban:

Kapcsolódás, kapcsolatteremtés

Szociális, kölcsönös kommunikációhoz, a másik emberre való odafigyeléshez, ahhoz, hogy megosszuk valakivel gondolatinkat, szándékainkat és mindazt, amit szeretünk, szükséges, hogy kapcsolódni tudjunk a másik személyhez. Legyen közöttünk egy oda-vissza áramló kapcsolat, mindketten benne legyünk a közös helyzetben, tevékenységben. Az autisztikus spektrum és egyéb kapcsolódó nehézségek kihívásaival szembenéző személyek számára a másik emberre való aktív figyelem, a kölcsönös kommunikáció nehézséget jelent. A KapCsolati Fejlesztés játék- és interakciós stílusa lehetővé teszi, hogy a gyermekkel játszó személy a gyermekre való ráhangolódást helyezze előtérbe és a gyermek jelzéseire, meglévő kommunikációjára reagáljon. Ezáltal segítve őt abban, hogy ki tudja alakítani vagy meg tudja erősíteni azon képességeit, amik szükségesek ahhoz, hogy egyre hosszabb ideig egy másik személyre tudjon figyelni aktívan és ne csak szükségleteit, hanem szándékait, gondolatait, élményeit is kommunikálja. Először abban segítünk a gyermeknek, hogy egy másik személyhez tudjon kapcsolódni. Amikor pedig készen áll, akkor abban, hogy be tudjon illeszkedni közösségbe és kortársaival is mély kapcsolatai alakuljanak ki.

Kommunikáció

A kommunikációnak számtalan összetevője van (verbális és nonverbális kommunikáció (gesztusok, mimika), szükségletek kifejezése, szociális kommunikáció, hangszín, hanglejtés, tónus, kifejezések, elvont fogalmak, irónia, humor, stb.). Egyrészt a beszédhez sokszor az idegrendszer egyes területeinek szükséges megerősödniük és ki kell, hogy alakuljon az idegi területek közötti hatékony közös munka. Illetve ahhoz, hogy a kommunikáció ne csak a szükségletek kifejezéséről szóljon a beszéd kialakulásán kívül még számos más területen szükséges tevékenykednünk (nonverbális kommunikáció, élménymegosztás, kérdezés, válaszolás, érdeklődés mások iránt, rugalmasság, stb.). A kommunikáció kialakulásának kezdetén felbecsületlen értéke van a gyermek megnyilvánulásaira reagáló környezetnek. Ez lehetővé teszi, hogy a gyermek megtapasztalja, kommunikációjával hatást tud gyakorolni a körülötte levőkre.

Rugalmasság

Minél rugalmasabbak vagyunk mi magunk, annál inkább tudjuk ezt modellezni a gyermek számára, illetve segíteni őt, hogy önmaga is rugalmassá váljon. Ennek egyik fontos eleme a gyermekre való ráhangolódás. Ha ezt tartjuk szem előtt, akkor könnyedén észre tudjuk venni, hogy a gyermeknek mire van szüksége, mi segíthet abban, hogy egyre inkább rugalmassá váljon. Gyakran a gyerkőc szenzoros nehézségei állnak rugalmatlansága hátterében. Ezek felismerése és segítése nagyon sokat jelenthet a gyermeknek. A közös játék során ha először mi követjük a gyermeket, amíg neki erre szüksége van és akkor vesszük át az irányító szerepet (amit gyakran nagyon könnyedén és természetesen be tudunk csempészni az interakcióba) amikor arra képessé válik, akkor könnyedén tudunk kialakítani közös tevékenységeket és segíteni a gyermeknek, hogy rálépjen rugalmasság felé vezető útra. Természetesen a gyermek és környezete épségét veszélyeztető tevékenységek során felállított és a gyermek javát szolgáló egyéb fontos határok a Kapcsolati Fejlesztés során is jelen vannak.

Játékfejlődés

A gyerekek fejlődése minden területen bejár egy ívet. Egymásra épülő lépcsőfokok követik egymást. Így van ez a játékfejlődés terén is. A KapCsolati Fejlesztés során a játék egyrészt az alap, amire építjük az interakciót. A gyermek motivációja köré csoportosul a közös tevékenység. Ez lehetővé teszi, hogy a fejlesztés könnyed és örömteli tevékenység legyen. Amikor pedig a játékra, mint a fejlesztés központi elemére gondolunk (a célra, amin munkálkodunk) érdemes a gyermek természetes játékfejlődését alapul venni és a fejlődésmenetben soron következő célon munkálkodni.

Üzenetét sikeresen továbbítottuk.
Hiba lépett fel az üzenet küldése során.
Kérjük adja meg a nevét
Kérjük adjon meg egy érvényes email címet
Kérjük adja meg telefonszámát
Kérjük adja meg gyermeke életkorát.